Ποιός γιορτάζει στις 7/10/2020

Στις 7/10/2020 γιορτάζουν 12 ονόματα:

7/10/2020 Τετάρτη 2020-10-7

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
7/10/2020 Τετάρτη 2020-10-7

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
7/10/2020 Τετάρτη 2020-10-7

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
7/10/2020 Τετάρτη 2020-10-7

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
7/10/2020 Τετάρτη 2020-10-7

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
7/10/2020 Τετάρτη 2020-10-7

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
7/10/2020 Τετάρτη 2020-10-7

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
7/10/2020 Τετάρτη 2020-10-7

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
7/10/2020 Τετάρτη 2020-10-7

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
7/10/2020 Τετάρτη 2020-10-7

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
7/10/2020 Τετάρτη 2020-10-7

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
7/10/2020 Τετάρτη 2020-10-7

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.