Ποιός γιορτάζει στις 7/10/2019

Στις 7/10/2019 γιορτάζουν 12 ονόματα:

7/10/2019 Δευτέρα 2019-10-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
7/10/2019 Δευτέρα 2019-10-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
7/10/2019 Δευτέρα 2019-10-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
7/10/2019 Δευτέρα 2019-10-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
7/10/2019 Δευτέρα 2019-10-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
7/10/2019 Δευτέρα 2019-10-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
7/10/2019 Δευτέρα 2019-10-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
7/10/2019 Δευτέρα 2019-10-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
7/10/2019 Δευτέρα 2019-10-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
7/10/2019 Δευτέρα 2019-10-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
7/10/2019 Δευτέρα 2019-10-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.
7/10/2019 Δευτέρα 2019-10-7

γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.