Ποιός γιορτάζει στις 7/3/2020

Στις 7/3/2020 γιορτάζουν 10 ονόματα:

7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7

γιόρταζε πριν από 127 ημέρες.
7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7

γιόρταζε πριν από 127 ημέρες.
7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 127 ημέρες.
7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 127 ημέρες.
7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 127 ημέρες.
7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 127 ημέρες.
7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 127 ημέρες.
7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 127 ημέρες.
7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 127 ημέρες.
7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 127 ημέρες.