Ποιός γιορτάζει στις 7/5/2023

Στις 7/5/2023 γιορτάζει 1 όνομα:

7/5/2023 Κυριακή 2023-5-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 216 ημέρες.