Ποιός γιορτάζει στις 7/8/2020

Στις 7/8/2020 γιορτάζουν 11 ονόματα:

7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.
7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.
7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.
7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.
7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.
7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.
7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.
7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.
7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.
7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.
7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 112 ημέρες.