Ποιός γιορτάζει στις 7/8/2019

Στις 7/8/2019 γιορτάζουν 11 ονόματα:

7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.