Ποιός γιορτάζει στις 8/10/2024

Στις 8/10/2024 γιορτάζουν 7 ονόματα:

8/10/2024 Τρίτη 2024-10-8

γιορτάζει σε 77 ημέρες.
8/10/2024 Τρίτη 2024-10-8

γιορτάζει σε 77 ημέρες.
8/10/2024 Τρίτη 2024-10-8

γιορτάζει σε 77 ημέρες.
8/10/2024 Τρίτη 2024-10-8

γιορτάζει σε 77 ημέρες.
8/10/2024 Τρίτη 2024-10-8

γιορτάζει σε 77 ημέρες.
8/10/2024 Τρίτη 2024-10-8

γιορτάζει σε 77 ημέρες.
8/10/2024 Τρίτη 2024-10-8

γιορτάζει σε 77 ημέρες.