Ποιός γιορτάζει στις 8/10/2019

Στις 8/10/2019 γιορτάζουν 7 ονόματα:

8/10/2019 Τρίτη 2019-10-8

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
8/10/2019 Τρίτη 2019-10-8

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
8/10/2019 Τρίτη 2019-10-8

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
8/10/2019 Τρίτη 2019-10-8

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
8/10/2019 Τρίτη 2019-10-8

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
8/10/2019 Τρίτη 2019-10-8

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
8/10/2019 Τρίτη 2019-10-8

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.