Ποιός γιορτάζει στις 8/10/2020

Στις 8/10/2020 γιορτάζουν 7 ονόματα:

8/10/2020 Πέμπτη 2020-10-8

γιορτάζει σε 134 ημέρες.
8/10/2020 Πέμπτη 2020-10-8

γιορτάζει σε 134 ημέρες.
8/10/2020 Πέμπτη 2020-10-8

γιορτάζει σε 134 ημέρες.
8/10/2020 Πέμπτη 2020-10-8

γιορτάζει σε 134 ημέρες.
8/10/2020 Πέμπτη 2020-10-8

γιορτάζει σε 134 ημέρες.
8/10/2020 Πέμπτη 2020-10-8

γιορτάζει σε 134 ημέρες.
8/10/2020 Πέμπτη 2020-10-8

γιορτάζει σε 134 ημέρες.