Ποιός γιορτάζει στις 8/3/2020

Στις 8/3/2020 γιορτάζουν 20 ονόματα:

8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8

γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8

γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8

γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8

γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8

γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8

γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8

γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8

γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.