Ποιός γιορτάζει στις 8/5/2023

Στις 8/5/2023 γιορτάζουν 17 ονόματα:

8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.
8/5/2023 Δευτέρα 2023-5-8

γιόρταζε πριν από 139 ημέρες.