Ποιός γιορτάζει στις 8/5/2024

Στις 8/5/2024 γιορτάζουν 20 ονόματα:

8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8

γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.
8/5/2024 Τετάρτη 2024-5-8
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 48 ημέρες.