Ποιός γιορτάζει στις 8/6/2020

Στις 8/6/2020 γιορτάζουν 13 ονόματα:

8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 12 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 12 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 12 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 12 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 12 ημέρες.
8/6/2020 Δευτέρα 2020-6-8
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 12 ημέρες.