Ποιός γιορτάζει στις 8/6/2024

Στις 8/6/2024 γιορτάζουν 7 ονόματα:

8/6/2024 Σάββατο 2024-6-8

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
8/6/2024 Σάββατο 2024-6-8

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
8/6/2024 Σάββατο 2024-6-8

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
8/6/2024 Σάββατο 2024-6-8

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
8/6/2024 Σάββατο 2024-6-8

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
8/6/2024 Σάββατο 2024-6-8

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.
8/6/2024 Σάββατο 2024-6-8

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.