Ποιός γιορτάζει στις 8/6/2019

Στις 8/6/2019 γιορτάζουν 7 ονόματα:

8/6/2019 Σάββατο 2019-6-8

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
8/6/2019 Σάββατο 2019-6-8

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
8/6/2019 Σάββατο 2019-6-8

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
8/6/2019 Σάββατο 2019-6-8

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
8/6/2019 Σάββατο 2019-6-8

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
8/6/2019 Σάββατο 2019-6-8

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
8/6/2019 Σάββατο 2019-6-8

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.