Ποιός γιορτάζει στις 9/10/2020

Στις 9/10/2020 γιορτάζουν 2 ονόματα:

9/10/2020 Παρασκευή 2020-10-9

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
9/10/2020 Παρασκευή 2020-10-9

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.