Ποιός γιορτάζει στις 9/10/2019

Στις 9/10/2019 γιορτάζουν 2 ονόματα:

9/10/2019 Τετάρτη 2019-10-9

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
9/10/2019 Τετάρτη 2019-10-9

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.