Ποιός γιορτάζει στις 9/6/2019

Στις 9/6/2019 γιορτάζουν 2 ονόματα:

9/6/2019 Κυριακή 2019-6-9

γιόρταζε πριν από 71 ημέρες.
9/6/2019 Κυριακή 2019-6-9

γιόρταζε πριν από 71 ημέρες.