Πότε γιορτάζει: Άντζελα

Το όνομα Άντζελα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 167 ημέρες.