Πότε γιορτάζει: Άντζελα

Το όνομα Άντζελα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 12 ημέρες.