Πότε γιορτάζει: Άντζελα

Το όνομα Άντζελα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2023 Τετάρτη 2023-11-8

γιόρταζε πριν από 22 ημέρες.