Πότε γιορτάζει: Άτζελα

Το όνομα Άτζελα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 129 ημέρες.