Πότε γιορτάζει: Άτζελα

Το όνομα Άτζελα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2024 Παρασκευή 2024-11-8

γιορτάζει σε 136 ημέρες.