Πότε γιορτάζει: Έρασμος

Το όνομα Έρασμος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/6/2020 Πέμπτη 2020-6-18

γιορτάζει σε 19 ημέρες.