Πότε γιορτάζει: Έρασμος

Το όνομα Έρασμος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/6/2019 Τρίτη 2019-6-18

γιόρταζε πριν από 62 ημέρες.