Πότε γιορτάζει: Έφη

Το όνομα Έφη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

6/4/2020 Δευτέρα 2020-4-6

γιόρταζε πριν από 123 ημέρες.
24/8/2020 Δευτέρα 2020-8-24

γιορτάζει σε 17 ημέρες.
25/9/2020 Παρασκευή 2020-9-25

γιορτάζει σε 49 ημέρες.