Πότε γιορτάζει: Αβέρκιος

Το όνομα Αβέρκιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/10/2019 Τρίτη 2019-10-22

γιορτάζει σε 7 ημέρες.