Πότε γιορτάζει: Αβερκία

Το όνομα Αβερκία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/10/2020 Πέμπτη 2020-10-22

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.