Πότε γιορτάζει: Αβερκία

Το όνομα Αβερκία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

22/10/2019 Τρίτη 2019-10-22

γιορτάζει αύριο.