Πότε γιορτάζει: Αβραμία

Το όνομα Αβραμία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

29/10/2020 Πέμπτη 2020-10-29

γιορτάζει σε 10 ημέρες.
13/12/2020 Κυριακή 2020-12-13
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 55 ημέρες.