Πότε γιορτάζει: Αβραμία

Το όνομα Αβραμία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

29/10/2019 Τρίτη 2019-10-29

γιορτάζει σε 8 ημέρες.
15/12/2019 Κυριακή 2019-12-15
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 55 ημέρες.