Πότε γιορτάζει: Αγαθάγγελος

Το όνομα Αγαθάγγελος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

23/1/2022 Κυριακή 2022-1-23

γιορτάζει σε 5 ημέρες.