Πότε γιορτάζει: Αγγέλλω

Το όνομα Αγγέλλω γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 162 ημέρες.