Πότε γιορτάζει: Αγγελής

Το όνομα Αγγελής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/3/2023 Σάββατο 2023-3-25

γιόρταζε πριν από 255 ημέρες.
8/11/2023 Τετάρτη 2023-11-8

γιόρταζε πριν από 27 ημέρες.