Πότε γιορτάζει: Αγγελής

Το όνομα Αγγελής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/3/2019 Δευτέρα 2019-3-25

γιόρταζε πριν από 240 ημέρες.
8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.