Πότε γιορτάζει: Αγγελής

Το όνομα Αγγελής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/3/2020 Τετάρτη 2020-3-25

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 214 ημέρες.