Πότε γιορτάζει: Αγγελής

Το όνομα Αγγελής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/3/2021 Πέμπτη 2021-3-25

γιόρταζε πριν από 248 ημέρες.
8/11/2021 Δευτέρα 2021-11-8

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.