Πότε γιορτάζει: Αγγελής

Το όνομα Αγγελής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/3/2022 Παρασκευή 2022-3-25

γιόρταζε πριν από 259 ημέρες.
8/11/2022 Τρίτη 2022-11-8

γιόρταζε πριν από 31 ημέρες.