Πότε γιορτάζει: Αγγελική

Το όνομα Αγγελική γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2022 Τρίτη 2022-11-8

γιόρταζε πριν από 31 ημέρες.