Πότε γιορτάζει: Αγγελική

Το όνομα Αγγελική γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 9 ημέρες.