Πότε γιορτάζει: Αγγελική

Το όνομα Αγγελική γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2024 Παρασκευή 2024-11-8

γιορτάζει σε 136 ημέρες.