Πότε γιορτάζει: Αγγελική

Το όνομα Αγγελική γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 164 ημέρες.