Πότε γιορτάζει: Αγριππίνα

Το όνομα Αγριππίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

23/6/2019 Κυριακή 2019-6-23

γιόρταζε πριν από 57 ημέρες.