Πότε γιορτάζει: Αγριππίνα

Το όνομα Αγριππίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

23/6/2020 Τρίτη 2020-6-23

γιορτάζει σε 24 ημέρες.