Πότε γιορτάζει: Αδαμάντιος

Το όνομα Αδαμάντιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/9/2020 Τρίτη 2020-9-1

γιορτάζει σε 27 ημέρες.
13/12/2020 Κυριακή 2020-12-13
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 130 ημέρες.