Πότε γιορτάζει: Αιμίλιος

Το όνομα Αιμίλιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

22/5/2024 Τετάρτη 2024-5-22

γιόρταζε πριν από 34 ημέρες.
18/7/2024 Πέμπτη 2024-7-18

γιορτάζει σε 23 ημέρες.