Πότε γιορτάζει: Αιμίλιος

Το όνομα Αιμίλιος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

22/5/2023 Δευτέρα 2023-5-22

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
18/7/2023 Τρίτη 2023-7-18

γιορτάζει σε 47 ημέρες.