Πότε γιορτάζει: Αιμιλιανή

Το όνομα Αιμιλιανή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

18/7/2024 Πέμπτη 2024-7-18

γιορτάζει σε 4 ημέρες.