Πότε γιορτάζει: Αλέξης

Το όνομα Αλέξης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/3/2020 Τρίτη 2020-3-17

γιόρταζε πριν από 108 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 57 ημέρες.