Πότε γιορτάζει: Αλεξάντρα

Το όνομα Αλεξάντρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/4/2020 Τρίτη 2020-4-21

γιόρταζε πριν από 108 ημέρες.
17/7/2020 Παρασκευή 2020-7-17

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 23 ημέρες.