Πότε γιορτάζει: Αλεξάντρα

Το όνομα Αλεξάντρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/4/2024 Κυριακή 2024-4-21

γιόρταζε πριν από 93 ημέρες.
17/7/2024 Τετάρτη 2024-7-17

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.
30/8/2024 Παρασκευή 2024-8-30

γιορτάζει σε 38 ημέρες.