Πότε γιορτάζει: Αλεξανδρα

Το όνομα Αλεξανδρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/4/2019 Κυριακή 2019-4-21

γιόρταζε πριν από 152 ημέρες.
17/7/2019 Τετάρτη 2019-7-17

γιόρταζε πριν από 65 ημέρες.
30/8/2019 Παρασκευή 2019-8-30

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.