Πότε γιορτάζει: Αλεξανδρα

Το όνομα Αλεξανδρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/4/2020 Τρίτη 2020-4-21

γιορτάζει σε 52 ημέρες.
17/7/2020 Παρασκευή 2020-7-17

γιορτάζει σε 139 ημέρες.
30/8/2020 Κυριακή 2020-8-30

γιορτάζει σε 183 ημέρες.