Πότε γιορτάζει: Ανανίας

Το όνομα Ανανίας γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/10/2020 Πέμπτη 2020-10-1

γιορτάζει σε 128 ημέρες.
17/12/2020 Πέμπτη 2020-12-17

γιορτάζει σε 205 ημέρες.