Πότε γιορτάζει: Ανανίας

Το όνομα Ανανίας γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/10/2020 Πέμπτη 2020-10-1

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
17/12/2020 Πέμπτη 2020-12-17

γιορτάζει σε 47 ημέρες.