Πότε γιορτάζει: Ανανίας

Το όνομα Ανανίας γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

1/10/2019 Τρίτη 2019-10-1

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
17/12/2019 Τρίτη 2019-12-17

γιορτάζει σε 57 ημέρες.