Πότε γιορτάζει: Ανδριάνα

Το όνομα Ανδριάνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

26/8/2020 Τετάρτη 2020-8-26

γιορτάζει σε 13 ημέρες.
30/11/2020 Δευτέρα 2020-11-30

γιορτάζει σε 109 ημέρες.