Πότε γιορτάζει: Αποστολία

Το όνομα Αποστολία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/6/2024 Κυριακή 2024-6-30

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
16/8/2024 Παρασκευή 2024-8-16

γιορτάζει σε 58 ημέρες.