Πότε γιορτάζει: Αρετή

Το όνομα Αρετή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

23/6/2019 Κυριακή 2019-6-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 63 ημέρες.
1/12/2019 Κυριακή 2019-12-1

γιορτάζει σε 98 ημέρες.