Πότε γιορτάζει: Αρετούσα

Το όνομα Αρετούσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

14/6/2020 Κυριακή 2020-6-14
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 60 ημέρες.
1/12/2020 Τρίτη 2020-12-1

γιορτάζει σε 110 ημέρες.