Πότε γιορτάζει: Αρετούσα

Το όνομα Αρετούσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/6/2024 Κυριακή 2024-6-30
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 11 ημέρες.
1/12/2024 Κυριακή 2024-12-1

γιορτάζει σε 165 ημέρες.