Πότε γιορτάζει: Αριστοτέλης

Το όνομα Αριστοτέλης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/5/2023 Κυριακή 2023-5-14

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.