Πότε γιορτάζει: Αρτέμης

Το όνομα Αρτέμης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιορτάζει σε 5 ημέρες.