Πότε γιορτάζει: Αρτέμιος

Το όνομα Αρτέμιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

20/10/2020 Τρίτη 2020-10-20

γιορτάζει σε 240 ημέρες.