Πότε γιορτάζει: Αρτέμιος

Το όνομα Αρτέμιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

20/10/2019 Κυριακή 2019-10-20

γιορτάζει σε 5 ημέρες.