Πότε γιορτάζει: Αστέρης

Το όνομα Αστέρης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιόρταζε πριν από 77 ημέρες.
30/10/2020 Παρασκευή 2020-10-30

γιορτάζει σε 7 ημέρες.