Πότε γιορτάζει: Αστέρης

Το όνομα Αστέρης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 107 ημέρες.
30/10/2019 Τετάρτη 2019-10-30

γιόρταζε πριν από 23 ημέρες.