Πότε γιορτάζει: Αστερία

Το όνομα Αστερία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
30/10/2019 Τετάρτη 2019-10-30

γιορτάζει σε 9 ημέρες.