Πότε γιορτάζει: Αστρινή

Το όνομα Αστρινή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/8/2019 Τετάρτη 2019-8-7

γιόρταζε πριν από 68 ημέρες.
30/10/2019 Τετάρτη 2019-10-30

γιορτάζει σε 16 ημέρες.