Πότε γιορτάζει: Αστρούλα

Το όνομα Αστρούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

7/8/2020 Παρασκευή 2020-8-7

γιορτάζει σε 2 ημέρες.
30/10/2020 Παρασκευή 2020-10-30

γιορτάζει σε 86 ημέρες.