Πότε γιορτάζει: Αυγέρης

Το όνομα Αυγέρης γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.