Πότε γιορτάζει: Αυγερινός

Το όνομα Αυγερινός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.