Πότε γιορτάζει: Αυγερινός

Το όνομα Αυγερινός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/5/2024 Πέμπτη 2024-5-2

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.