Πότε γιορτάζει: Αυγερού

Το όνομα Αυγερού γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/5/2023 Τρίτη 2023-5-2

γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.