Πότε γιορτάζει: Αυγουστίνα

Το όνομα Αυγουστίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/6/2024 Σάββατο 2024-6-15

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.