Πότε γιορτάζει: Αυγουστίνος

Το όνομα Αυγουστίνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

15/6/2019 Σάββατο 2019-6-15

γιόρταζε πριν από 65 ημέρες.