Πότε γιορτάζει: Αυξεντία

Το όνομα Αυξεντία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/7/2020 Τρίτη 2020-7-28

γιόρταζε πριν από 88 ημέρες.