Πότε γιορτάζει: Αύρα

Το όνομα Αύρα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/1/2022 Κυριακή 2022-1-30

γιορτάζει σε 12 ημέρες.