Πότε γιορτάζει: Βαία

Το όνομα Βαία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/4/2024 Κυριακή 2024-4-28
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 5 ημέρες.