Πότε γιορτάζει: Βάσω

Το όνομα Βάσω γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/1/2022 Σάββατο 2022-1-1

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.