Πότε γιορτάζει: Βαλάντα

Το όνομα Βαλάντα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

28/7/2024 Κυριακή 2024-7-28

γιορτάζει σε 13 ημέρες.